AVG- / GDPR-compliant documenten delen en downloaden

Vertrouwelijke documenten beveiligd overdragen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR)

Met AVG-bestand.nl en Acumulus online boekhouden kunt u vertrouwelijke documenten op een veilige wijze aanbieden aan uw klanten en/of relaties.


In 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) in werking. Hiermee zal het niet langer toegestaan zijn om documenten welke privacy-gevoelige gegevens bevatten, onbeveiligd te versturen via bijvoorbeeld e-mail.


Om hier een oplossing voor te bieden, kunt u vanuit AVG-bestand.nl bestanden veilig delen (met derden) door een download-link aan te maken. Deze download-link is op meerdere wijzen is beveiligd:

 • de link is beveiligd met een wachtwoord;
 • de link is slechts een beperkte periode actief;
 • het bestand kan een beperkt aantal malen worden gedownload;
 • de verbinding is versleuteld.


Hoe werkt het?

 1. U logt in op AVG-bestand.nl of Acumulus ®  en upload het te delen document;
 2. U bepaalt de instellingen voor het te delen document;
 3. U activeert het document voor externe downloads;
 4. U deelt de beveiligde document-link en het bijbehorende documentcode met de ontvanger;


Best practice

Om een optimale veiligheid te creëren, adviseren wij het volgende:

 1. zet het aantal downloads standaard op 1 zodat het maar een keer kan worden gedownload;
 2. geef een beperkte downloadperiode op, bijvoorbeeld 1 of slechts enkele dagen;
 3. verstuur de download-link en het wachtwoord nooit tegelijk door aan uw klant met de dezelfde methode. U kunt de link bijvoorbeeld emailen naar uw klant en de documentcode op een andere wijze verstrekken zoals bijvoorbeeld via SMS.